Robejšek

Robejšek

Jak se to stalo?

Download it: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Chci vysvětlit, co se stalo v roce 2020 a přesto ani jednou nezmíním pojem korona. Je to sice „událost roku“, ale jakkoliv dramatická a tragická, tak jde pouze o projev závažnějších a dlouhodobějších procesů, které se týkají vývoje naší civilizace.


Comments


New comment

By submitting your comment you agree that the content of the field "Name or nickname" will be stored and shown publicly next to your comment. Using your real name is optional.

About this podcast

Analýzy politických, ekonomických a společenských jevů

by Petr Robejšek

Subscribe

Follow us